Nasza, założona w 1989 roku, rodzinna firma przez lata zdobywała doświadczenie operacyjne w wytwarzaniu własnej produkcji metalowej, kooperacji z przemysłem maszynowym oraz świadcząc szeroki zakres usług w branży metalowej, transportowej i budowlanej.
Począwszy od 2000 roku w ścisłej współpracy z wiodącymi firmami o światowym zasięgu poświęciliśmy się kompleksowemu wprowadzaniu postępu: w gospodarowaniu cieczami technologicznymi, wiórami z obróbki metali, w oczyszczaniu powietrza, w wykorzystaniu energii, aplikowaniu materiałów biodegradowalnych i kompostowalnych wytwarzanych z surowców odnawialnych.
Naszemu działaniu przyświeca naczelna zasada, że:
„… innowacja jest tylko wtedy postępem, jeśli w jej wyniku zyskuje środowisko naturalne”.
Zawierając kolejne umowy przedstawicielskie z dostawcami uzupełniających się, tworzących cały pakiet nowoczesnych technologii i produktów budujemy naszą proekologiczną ofertę systemów recyklingu. Ofertę tą przy założeniu wspólnych korzyści (win-win solutions) kierujemy do przemysłu i innych działów gospodarki.
Z pasją wspartą coraz to wyższym poziomem wiedzy i doświadczenia doradzamy naszym klientom:
jak z korzyścią dla środowiska naturalnego przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o podniesienie komfortu i higieny miejsca pracy:
  • zmniejszyć ogólne koszty związane ze stosowaniem cieczy technologicznych
  • zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
  • podnieść trwałość narzędzi oraz produktywność maszyn i urządzeń technologicznych
  • zwiększyć profity z wtórnego wykorzystania wiórów obróbkowych
  • zlikwidować skutki emisji zanieczyszczeń powietrza powstających w procesach technologicznych
  • zmniejszyć zużycie energii
  • zagospodarować ciepło odpadowe
  • zaoszczędzić dla następnych pokoleń szybko zużywające się zapasy surowców naturalnych?

Świadomość kurczenia się światowych zasobów naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej oraz nasze zamiłowanie do dbałości o środowisko naturalne stanęły u podstaw tego, że zainteresował nas postęp techniczny i wprowadzanie w życie produktów wytwarzanych z materiałów uzyskiwanych z surowców odnawialnych. Lansowana przez nas marka Biomat stanowi silny fundament do osiągania sukcesu w budowaniu i opanowywaniu rynku na wysokiej jakości produkty kompostowalne, które dają konkretne korzyści ekologiczne przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych własności użytkowych w szerokim zakresie swoich zastosowań.

copyright by EcoMaster 2007 || info@ecomaster.pl