EcoMaster - Marek Głuszek
Systemy recyklingu
tel.: 22-872 17 62
mailto: info@ecomaster.pl

Zakres naszej oferty rynkowej:

 • Dostawy przyjaznych dla środowiska naturalnego, nowoczesnych cieczy technologicznych stosowanych w operacjach: obróbki, mycia, odtłuszczania, chemicznego przygotowania powierzchni oraz czasowej ochrony antykorozyjnej metali.
 • Urządzenia i sprzęt pomocniczy do: przygotowywania, bieżącego kontrolowania, dystrybucji i transportu wewnętrznego emulsji oraz roztworów technologicznych.
 • Mobilne urządzenia do obsługi układów chłodziwowych obrabiarek oraz mobilne i stacjonarne urządzenia do statycznego lub dynamicznego podczyszczania cieczy z zanieczyszczeń stałych i płynnych. Separatory wirówkowe i koalescencyjne, filtracja techniką membranową, hydrocyklony, filtry bibułowe, workowe, świecowe i inne. Niszczenie skażeń bakteryjnych w cieczach promieniami UV.
 • Wyposażanie obrabiarek i innych urządzeń produkcyjnych w indywidualne lub centralne stacje filtracji i utrzymania stanu cieczy technologicznych. Stacje odbioru i przesyłania brudnych cieczy, szlamów i wiórów obróbkowych.
 • Oczyszczanie mocno zanieczyszczonych ścieków przemysłowych (zużyte chłodziwa emulsyjne, kąpiele myjąco-odtłuszczające, ścieki pogalwaniczne etc.) metodami: destylacji, ultrafiltracji, sedymentacji elektrolitycznej oraz rozwiązania hybrydowe.
 • Instalacje uzdatniania wody pitnej i technologicznej: odsalanie, odwrócona osmoza, demineralizacja jonitowa i inne techniki.
 • Urządzenia i instalacje do schładzania i kontroli temperatury cieczy procesowych. Agregaty wody lodowej, mroźnie, chłodnie wentylatorowe, wymienniki ciepła, zbiorniki buforowe, pompy, armatura wykonywane ze stali i/lub tworzyw sztucznych.
 • Systemy urządzeń do transportu, odolejania, rozdrabniania i prasowania wiórów obróbkowych. Prasy i inne urządzenia do osuszania szlamów szlifierskich.
 • Odśrodkowe i statyczne separatory mgieł olejowych i aerozoli, płuczki gazów (scrubber’y) i inne urządzenia do filtracji powietrza w procesach technologicznych.
 • Wentylatory, klimatyzatory, nawilżacze.
 • Instalowanie, rozruchy i serwis dostarczanych urządzeń, kompleksowe wykonawstwo instalacji technologicznych z różnych gatunków stali i tworzyw sztucznych.
 • Usługi mycia i odkażania urządzeń produkcyjnych oraz czyszczenia i regeneracji chłodziw obróbkowych oraz kąpieli myjąco-odtłuszczających.
 • Dystrybucja biodegradowalnych i kompostowalnych folii, opakowań, jednorazowych naczyń stołowych, sztućców i innych wyrobów użytkowych wytwarzanych z surowców odnawialnych.

Zapraszamy na strony internetowe firm, które reprezentujemy:

www.wap-wasser.de
www.arp-mb.de
www.mkr-metzger.de
www.losma.it
www.nederman.se
www.pacovis.ch


Dziękujemy za zainteresowanie się naszą ofertą. Nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą dodatkowych informacji.


copyright by EcoMaster || info@ecomaster.pl